joanrosell fotobloc
003 Reflex a l’esfera     α · ω  Imatge origina
OPTIMITZAT PER A MONITORS  DE 1144x900 PÍCSELS  DE RESOLUCIÓ.