joanrosell fotobloc
087 Marta estudi 1    α · ω  Imatge original:
OPTIMITZAT PER A MONITORS  DE 1144x900 PÍCSELS  DE RESOLUCIÓ.
Marta.jpg