joanrosell fotobloc
001 Llums de festa     α · ω  Imatge original:
OPTIMITZAT PER A MONITORS  DE 1144x900 PÍCSELS  DE RESOLUCIÓ.